AH inform - tyska och teknik
Home
Vad
kan jag göra för er?
 
Vem
är Antje Harder?
Hur
arbetar jag?
Var
finns AH inform?
Översättningar  -  Språkgranskning
Från sv/en till tyska

En bra översättning kännetecknas av att ingen lägger märke till att dokumentet inte är ett original. Det gäller alltså mer än att bara ersätta ord för ord, även om den resulterande texten vore grammatiskt felfri. Varje språk har sina egenheter och det finns relativt stora skillnader även mellan svenska och tyska trots gemensamma rötter. Tyskan präglas av mer komplicerade satskonstruktioner, och omfattar ett mycket större talspråkligt ordförråd. Därför skulle en ordagrann översättning från svenska till tyska bli tråkig att läsa på tyska.
 

Tekniska texter
Stilistisk förmåga är naturligtvis inte allt när det gäller att översätta facktexter av olika slag. Grundläggande kunskaper av ämnet är ett måste hos översättaren. Det är fundamentalt att verkligen förstå vad man skriver om.

Mitt fackområde är teknik och naturvetenskap, speciellt inom
data/IT
elektroteknik/elektronik
energiteknik
fysik
maskinteknik
 

Bonus: granskning
Under tiden jag översätter granskar jag texten och naturligtvis meddelar jag er om några misstänkta fel föreligger.

När det gäller manualer är det särskilt viktigt med användarvänliga dokument. Baserande på min erfarenhet kan jag därför hänvisa på möjliga förändringar som underlättar förståelsen hos läsaren.
 

Frågor?
Vill du veta mer?
Kontakta mig - jag svarar gärna på dina frågor!
 
 
©2022 Antje Harder inform