AH inform - tyska och teknik
Home
Vad
kan jag göra för er?
Vem
är Antje Harder?
Hur
arbetar jag?
Var
finns AH inform?

 
Modersmål: tyska
Jag är född och uppvuxen i Tyskland och genomgick där gymnasie- och universitetsutbildning.
1999 flyttade jag till Sverige.
 
Doktorsexamen i fysik
Min akademiska bakgrund ligger inom experimentell kärnfysik.
Studierna avslutade jag först med den tyska statliga examen "Diplomphysiker" (1992) och senare med doktorsexamen (1995), båda vid Universität Göttingen.
 
Facköversättare
Jag började jobba som facköversättare av tekniska manualer i Sverige 1999, först som anställd. Firman "Antje Harder inform" startades 2001.
 
2005 blev jag invald som fullvärdig medlem i Sveriges Facköversättarförening SFÖ (efter tre års associerat medlemskap).
 
Kunskap är färskvara, därför deltar jag regelbundet i fortbildningskurser och konferenser för tekniska översättare som ordnas av t.ex. SFÖ eller tyska översättarförbund.
Antje Harder

 
Användarorientering
Det är lika viktigt att presentera och förklara vetenskapliga och tekniska fenomen som att forska och att hitta på dem - och inte mindre komplicerat. Det gäller att anpassa sin presentationsmetod och sitt språk till målgruppen.
 
Jag har en hel del erfarenhet av informationsmedia av olika slag. Under min tid som forskningsassistent publicerade jag en rad artiklar i internationella facktidskrifter med en läsekrets inom samma forskningsområde. Jag arbetade sedan under flera år på det tekniska museet "Deutsches Museum" i München. Där gällde det bland annat att skriva texter och framställa grafik för nya utställningar samt planera och utvärdera datorbaserade informationssystem. Då riktade vi oss till allmänheten som inte nödvändigtvis har tekniska förkunskaper - en helt annorlunda situation. Populärvetenskaplig stil krävdes också när jag anlitades som medarbetare till Microsoft-encyclopedin ENCARTA.
 
 
©2022 Antje Harder inform