AH inform - tyska och teknik
Home
Vad
kan jag göra för er?
 
Vem
är Antje Harder?
Hur
arbetar jag?
Var
finns AH inform?
Översättningar  -  Språkgranskning
Från tyska till tyska

Har du redan en tyskspråkig text?
Möjligtvis kan du tyska och har själv skrivit en första version eller så har någon annan som inte har tyska som modersmål översatt texten. Då kan det mycket väl vara så att den är grammatiskt felfri men ändå känns något "konstig" för en tysk som läser den.

Jag erbjuder dig kontroll och omarbetning av befintliga dokument på tyska. Det gäller också stilen som ska vara anpassad till rätt målgrupp. Även om det bara är ett enstaka ord som skall granskas eller översättas så står jag gärna till förfogande.
 

Frågor?
Vill du veta mer?
Kontakta mig - jag svarar gärna på dina frågor!
 
 
©2022 Antje Harder inform